КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

e-com image

ЛОРО ДОЗНАКИ ОД СТРАНСТВО - ПРИЛИВИ

 

· Можност за исплата во било која експозитура на СБ без разлика на локацијата на корисникот

·
Ефикасно извршување на наплатите истиот ден кога е датумот на валута 

  Потребни документи

 

ПРОВИЗИЈА:

- 0.10% од износот на дознаката минимум МКД 400.00

- До ЕУР 50.00 без надоместок