КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ

 

Користењето на e-banking сервисот е максимално заштитено од неовластен пристап, бидејќи како заштита се користат современи методи на шифрирање и дигитален сертификат.


За пристап кон e-banking сервисот добивате корисничко име и лозинка, која при првото најавување задолжително ја менувате.

 

За сервисот за вршење плаќања добивате ОТП уред (за физички лица) односно УСБ со дигитален сертификат (за правни лица) за потпишување на налозите.


 Сите податоци кои се разменуваат се криптирани и се достапни само на оној за кого се однесуваат.


Е-banking сервисот на Стопанска банка е развиен во Банката при што не се користат услуги на трети лица со што дополнително се гарантира безбедноста на корисниците.

 

При користење на e-banking сервисот, Стопанска банка АД – Скопје никогаш нема да ви побара да внесете број на платежна картичка, ПИН или други лични податоци (читај повеќе)