КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

ИНСТАЛАЦИСКИ КОМПОНЕНТИ

 

 

За да вршите плаќања од сметки на правни лица со помош на вашиот дигитален сертификат издаден на УСБ токен, потребно е да направите брза и едноставна инсталација на еден од долунаведените инсталациски пакети, за Windows оперативен систем.

 

 

1)      Доколку користите ePass 2003 token фајлот за инсталација преземете го тука.

 

 

 

2)      Доколку користите eToken фајлот за инсталација преземете го тука.

 

За да вршите плаќања користејќи го УСБ токенот, уредот кој ќе го користите за плаќања треба да ги задоволи следните минимални технички барања:

- Оперативен систем Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (Mac OS, Linux Based, Windows 2000, Windows XP без SP3 не се поддржани)

- Internet Explorer 8.0 + (само 32-bit верзии)

- пристап кон интернет