КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web

 

ПРОМОТИВЕН ПАКЕТ ЗА  СБ ПЕНЗИОНЕРИ

Денарска трансакциска сметка поврзана со VISA Electron – Дебитна картичка

Опис на производот 
Денарската трансакциска сметка, во согласност со барањето на клиентот, може да биде:
1. Штедна (трансакциска) сметка или
2. Тековна (трансакциска) сметка со дозволено пречекорување

Каматна стапка на позитивното салдо 
0,20% годишна каматна стапка на позитивното салдо до 40.000 денари и
0,10% годишна каматна стапка на позитивното салдо повеќе од 40.000 денари 

 

Дозволено пречекорување 
• Дозволено пречекорување на тековната (трансакциска) сметка во висина од 2 пензии
• 10,13% годишна променлива камата на искористеното пречекорување 
• Критериум за одобрување: Лица до 70 години на денот на поднесување на барање

VISA Electron – дебитна картичка 

 

Можност за поврзување на сметките со VISA Electron дебитна картичка, БЕЗ ЧЛЕНСТВО за целиот период на користење на картичката. Картичката се користи во земјава за:
•  Повлекување готовина на банкомат без провизија и
•  Безготовински плаќања во трговија без провизија
 

Потребни документи

•  Копија од лична карта
•  Чек за пензија
•  Барање за VISA Electron дебитна картичка

 

VISA Star – КРЕДИТНА КАРТИЧКА


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис на производот 
VISA Star кредитна картичка, која може да се користи за безготовински плаќања во трговија без провизија, во земјата и во странство


Кредитен лимит 
Во согласност со важечките критериуми на Банката


Каматна стапка 
10,13% годишна, променлива


Годишно членство

•  БЕЗ ЧЛЕНСТВО за првата година на издавање

•  300 денари членство за наредните години доколу се користи сервисот за електронска (e-mail) достава на месечните прегледи за картичката


Отплата 
•  на шалтерите на СБ
•  со траен налог

•  преку услугите е-банк на СБ

 

Минимално месечно плаќање 
5% - од износот на трансакциите направени во еден кредитен циклус и пресметаната камата

 

Можност за купување на рати 
•  Можност за купување на 2,3,4,5, 6,10,12,18,24 и 36 рати БЕЗ КАМАТА 
•  Минимален износ на трансакција за плаќање на рати е 1.000 МКД 
•  Само кај трговци што склучиле договор со СБ за плаќање на рати без камата


Критериуми за одобрување 
•  Лица до 67 години
•  Минимален месечен приход – 8.100 денари


Потребни документи 
•  Барање за VISA Star кредитна картичка
•  Копија од лична карта
•  Чек за пензија