КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ


Правни аспекти


Ова е официјалната страница на Стопанска банка АД - Скопје


Стопанска банка АД – Скопје има комплетни авторски права врз содржината на веб страницата.


Корисниците кои пристапуваат до оваа веб страница ги имаат следните права:

- Да ја прегледуваат содржината

- Да превземаат, преведуваат или користат дел од информациите поставени на страницата исклучиво само со цитирање на изводот

- Да ги копираат или печатат материјалите достапни на веб страницата без комерцијални цели

- Да ги поврзуваат нивните страници со линкови до оваа веб страница (во случај тие линкови да се со бизнис/маркетинг цели ново прозорче треба да ја отвара од линкот веб страницата на Стопанска банка АД – Скопје)

- Секое физичко или правно лице кое базирано на информациите достапни на веб страницата ќе донесе одлука, ќе биде одговорен за успехот или неуспехот на одлуката  која ја донел и сите загуби кои може да произлезат од неа


Стопанска банка АД – Скопје негира одговорност за содржината на надворешни веб страници кои може да се посочени во рамки на оваа веб страница.


Веб страницата на Стопанска банка АД – Скопје претставува збир на податоци и информации кои имаат цел да информираат. Стопанска банка АД – Скопје го задржува правото да ја менува содржината и структурата на веб страницата во секое време без претходна најава.


Производите и услугите опишани на оваа веб страница се однесуваат исклучиво на Стопанска банка АД – Скопје и се во комплетна сопственост на Банката.


Секој обид да се промени изгледот и содржината на страницата, со исклучок на правниот сопственик Стопанска банка АД – Скопје, како и создавањето линкови без претходна согласност на Банката ја ослободува Банката еднострано и без последици да ги користи своите права и да побара санкции за сторителите од компетентните служби.

 

Општи услови


Ова лого припаѓа исклучиво на Стопанска банка АД - Скопје, членка на НБГ групацијата (Банка) и не може да се користи без да се има претходна писмена согласност. Било која употреба која не е во рамките на договореното со Банката, на било кој начин, било монетарен или не, претставува прекршување на правата. Присуството на логото на Стопанска банка АД - Скопје, членка на НБГ групацијата не е обврска или неотповикливо задолжение превземено од Банката, и не и гарантира на Банката одобрување на кредитот побаран од страна на трети лица, партнери на Банката, како и, не  гарантира исполнување на обврските превземени од страна на партнерите.