Приливи на девизни средства од странство

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web

Уплата на пензии од странство

Уплата на пензии од странство се врши по налог на странски пензиски фонд. Средствата се одобруваат директно на сметката на корисникот на девизната пензија. Ако во налогот за наплата стои како налогодавец и корисник истото физичко лице, а средствата се испратени по основ на пензија, во овие случаи потребно е лицето да достави соодветна документација издадена од надлежен орган во странство за прием на пензија.

Провизија
- 1% од денарската противвредност минимум МКД 250.00

- 1% од денарската противвредност минимум МКД 500.00 (за пензии од Полска).