КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

3D_Secure_slika_za_web

Пакет плус

 

ПАКЕТ ПЛУС 

Опис на производот

Штедна сметка по видување каде каматните стапки прогресивно се зголемуваат во зависност од висината на влогот

Придобивки за клиентот

- Конкурентни прогресивни каматни стапки;

- Атрактивни каматни стапки за поголемите износи на вложувања

- Флексибилност да ги вложува и подига своите пари во било кое време без никакво ограничување;

- Бесплатна Visa Electron дебитна картичка поврзана со сметката на депозитот

-  Можност за дополнителни уплати преку траен налог или e-banking

-  Увид во состојбата преку алтернативни канали

Вид и рок на орочување

Сметка по видување

Валута

МКД

Минимален почетен износ на вложување

Минимален почетен влог е МКД 20,000

За дополнителните вложувања не е дефиниран минимален износ

Каматни стапки 

променливи

Актуелните каматни стапки се приложени на следниов линк.

 

Годишната каматна стапка прогресивно се зголемува со висината на влогот според опсезите.

Пресметка на камата

    Каматата се пресметува последниот календарски ден во месецот (30ти /31ви) и се капитализира  месечно на истата сметка на која е основниот влог при што на вкупниот износ СБ пресметува камата

    Клиентот располага со каматата првиот календарски ден во месецот со валута од последниот календарски ден во месецот (30ти /31ви)

Уплати со траен налог/ e-banking 

Сите клиенти, сопственици на ПАКЕТ ПЛУС депозитот кои се воедно и сопственици на тековна сметка со редовни месечни приливи во Стопанска банка, може да дадат траен налог за редовно месечно уплаќање на средства од тековната сметка на сметката за  ПАКЕТ ПЛУС депозитот или да вршат уплати преку e-banking

Негативна состојба на сметка

Не е дозволено да се оди во негативна состојба на сметка

Затворање на сметката

Затворање на сметката се врши на писмено барање на клиентот доколку ги има измирено обврските кои произлегуваат од договорот

Документи

    При отворање на сметката клиентот приложува важечки документ за идентификација (лична карта или пасош)

    По отворање на сметката клиентот добива:

-       Договор за депозитот и

-       Картичка за идентификација

    Промените на сметката за ПАКЕТ + депозитот се следат преку месечен извод на барање на клиентот на било кој шалтер на Банката