АПЛИКАЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Ве молиме пополнете ги следните податоци:
( * Задолжителни полиња )


Лични податоци
* Име   
* Презиме     
* Адреса   
* Град   
* E-mail   
* Контакт телефон   
* Датум на раѓање
 
* Пол
  
Формално Образование
* Високо образование * Универзитет
 
Доколку избравте друг

 
* Факултет од областа на:
 
Доколку избравте друг

 
* Насока/Смер
 
Постдипломски студии
(Институција и област на студии)

(макс. 500 карактери)
Неформално Образование
Пракса, обуки, курсеви, сертификати, конференции
(макс. 500 карактери)
* Области на интерес
(можност за избор на повеќе области) 
Доколку избравте друго

 
* Дали сте подготвени за работа во средина во која поголем дел од вербалната и писмена коресподенција се извршува на англиски јазик

 
Познавање на јазици
* Англиски јазик  
Други јазици
(макс. 500 карактери)
Познавање на компјутери
* MS Word  
* MS Excel  
* MS Power Point  
Друго
(макс. 500 карактери)
* Дали имате искуство со работа во друга банка?

 
Работно искуство
(работодавач/
период/
работна позиција)(макс. 2000 карактери)
* Дали би прифатиле работа во Контакт Центарот на Банката кој обезбедува 24/7 поддршка на клиентите (во 3 смени)?

 
Линк до Linkedin профил
* Прилог CV (препорачливо е вашето CV да содржи ваша фотографија) (.doc/.pdf max 2MB)
(името на документот треба да содржи само латинични карактери)

 
* Давам изречна согласност Стопанска банка АД – Скопје да ги користи, односно да врши обработка на моите лични податоци, како и да ги чува во збирката на лични податоци, за потребите на процесот на регрутација на кадри во банката се додека има потреба од истите, по што истите ќе бидат избришани/уништени, согласно Законот за заштита на личните податоци, но не подолго од


 
Ве молиме внесете го текстот од сликата
ве информираме дека во секое време имате право на повлекување на оваа согласност во писмена или друга форма