КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Собрание на акционери 19.11.2019

 

•  Јавен повик за учество на 46-та седница на Собранието на акционери на Стопанска банка

•  Информација согласно Законот за трговски друштва

•  Записник од собрание на акционери

 

 

Собрание на акционери 29.05.2019

 

•  Јавен повик за учество на 45-та седница на Собранието на акционери на Стопанска банка

•  Информација согласно Законот за трговски друштва

•  Записник од собрание на акционери

•  Q & A Извештај + Резултати од гласањето на 45та седница на Собрание на акционери

 

 

Собрание на акционери 12.12.2018

 

•  Јавен повик за учество на 44-та седница на Собранието на акционери на Стопанска банка

•  Изменет Дневен ред за 44-та седница на Собранието на акционери,

•  Информација согласно Законот за трговски друштва

•  Записник од собрание на акционери

•  Q & A Извештај + Резултати од гласањето на 44та седница на Собранието на акционери