КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ
СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР +389 (0)2 3100-109

 

Адреса:
11 Октомври, 1000 Скопје

Факс:
+389 (0)2 3114-503  

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Брокерски услуги


Остварете поголем принос од вишокот Ваши средства!

Бидете поактивни на пазарот на капитал!

Барате едноставни, брзи и доверливи услуги за хартии од вредност?