ФОРМУЛАР ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ: ГРИЖА ЗА КЛИЕНТИТЕ

Ве молиме пополнете ги следните податоци:
( * Задолжителни полиња )


1
*Филијала / Сектор на Стопанска банка АД - Скопје:
 
 
2  
*Локација на настанот за кој известувате:
 
Адреса, филијала или експозитура на Стопанска банка АД - Скопје
 
3  
Град:
  
4  
* Дали сте вработен/а во Стопанска банка АД - Скопје?
 
 
5  
* Дали сакате да останете анонимни при доставување на овој Формулар?
 
 
6  
Ако сакате Стопанска банка АД - Скопје да го знае вашиот идентитет, Ве молиме пополнете ги следните означени полиња:
Вашето име:  
Вашето презиме:  
Вашиот телефон за комуникација:  
Вашата Е-mail адреса:  
Вашата домашна адреса:  
Ве молиме внесете ги времето и начинот за комуникација кои најмногу Ви одговараат:  
 
Ве молиме обезбедете податоци во врска со вашето Известување:
7
*Ве молиме обезбедете ги сите познати детали во врска со настанот за кој известувате, вклучувајќи ја локацијата на сведоците и било која друга информација која би ни била од корист во проценката и крајното решавање на наведениот проблем.

Ве молиме не брзајте и обезбедете ни колку што е можно повеќе детали, но притоа внимавајте да не објавите детали кои би можеле да го откријат Вашиот идентитет, доколку сте одбрале да останете анонимни.  
 
 
*Ве молиме внесете го прикажаниот код на сликата во даденето поле. (На овој начин е овозможена заштита од автоматско испраќање на формата)
 
Protected by FormShield


 
 

 Отпечати