КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

VISA GOLD - Кредитна картичка

 

За поднесување барање преку интернет кликнете на АПЛИЦИРАЈ ONLINE, во секое време од денот: 

 

 

Со Visa Gold кредитната картичка уживајте во слободата на која сте навикнати, а светот ќе го препознае вашиот премиум статус и ќе биде подостапен од кога и да е.

 

ПРОМОТИВНО!

6,9% каматна стапка за целата 2017 година!

За сите ново одобрени апликации за VISA Gold кредитна картичка од 28/12/2016 до 31/12/2017 намалена каматна стапка од 6,9% годишно, со важност до крајот на 2017 година. Колку порано ја добиете вашата VISA Gold кредитна картичка, толку подолго уживајте во одличните привилегии и намалената камтна стапка!


ПРОМО КЕШ

Корисниците на Visa/MasterCard кредитните картички на Стопанска банка секогаш добиваат повеќе. И во оваа година СБ ја продолжува промотивната понуда со можноста за подигнување на готовина без провизија во текот на последните викенди од секој месец во 2017 г.

Промотивната понуда важи само за подигнувањето на готовина од банкоматите на Стопанска банка.

VISA Gold CASH BACK Програма

И оваа година Стопанска банка на корисниците на VISA Gold кредитните картички им доделува месечен CASH BACK (враќање на готовина) во висина од 1% од прометот направен во трговската мрежа. CASH BACK програмата ја вклучува секоја трансакција која е направена на продажно место во државата и во странство, како и сите трансакции направени на домашни и странски интернет страници. Единствен предуслов за добивање на CASH BACK е секој месец прометот во трговија да изнесува најмалку 10.000 МКД, односно минимален CASH BACK од 100 МКД.

 

Готовинските трансакции, оние на банкомати и во филијали, не се дел од пресметката на месечниот CASH BACK.

Максимален CASH BACK во текот на еден месец изнесува 4.999 МКД.

CASH BACK програмата за VISA Gold кредитните картички е со важност до крајот на 2017 година.

 

Карактеристики на VISA GOLD

Краток опис на производот
Visa Gold кредитната картичка за Стопанска банка е наменета за клиентите со високи месечни примања и/или посебен општествен статус. Предуслов за добивање на картичката се годишни нето примања од минимум 480.000 денари или висок износ на штедни влогови во Банката. Покрај препознатливиот премиум статус, корисниците на оваа картичка добиваат и премиум услови со кредитен лимит до 600.000 денари и 50 дена грејс период (најдолг грејс период на пазарот).

 

Visa Gold кредитната картичка на Стопанска банка, обезбедува потврда на вашиот општествен статус кој се препознава при секоја употреба на картичката во продажната мрежа во Македонија или странство.

 

Visa Gold кредитната картичка е дел од Golden Club, што   претставува пакет на поволности кои ги добиваат корисниците на златни картички на Стопанска банка (дебитни и кредитни). Имено покрај одличните и ненадминати функционални карактеристики на кредитната Visa Gold картичка на Стопанска банка, корисниците ги добиваат пакетот на Golden Club поволности, попусти и ексклузивни бенефиции. Повеќе на goldenclub.stb.com.mk 


Дополнително, најголемата меѓународна платежна организација Visa Int. обезбедува посебен пакет на меѓународни попусти и поволности достапни за увид преку следниот линк: http://www.visapremium.com/

Visa Gold кредитната картичка е вашата VIP влезница во ексклузивниот клуб на корисници на премиум картички.

 

Стопанска банка АД - Скопје, како општествено одговорна банка, продолжува и со Хуманитарниот Програм, во кој учествуваат сите корисници на VISA Gold кредитните картички. Имено, без никаков дополнителен трошок за корисниците, со секоја трансакција направена со Вашата VISA Gold картичка, Банката донира во хуманитарни цели. Односно, со секоја трансакција во износ до 5.000 МКД, Банката издвојува 5 МКД за хуманитарни цели, додека пак со секоја трансакција на споменатиот износ овозможувате донација од 10 МКД. Со користењето на картичката, не само што добивате најдолг грејс период (до 50 дена), уживате во премиум статусот и поволностите кои ги нуди, туку и го зголемувате Вашиот придонес кон заедницата.

Изборот на донацијата од собраните средства ќе биде направен во соработка со корисниците на VISA Gold картичките во текот на годината.


Компаративни предности
1. Кредитните и дебитните картички на Стопанска банка се први и во моментов единствени картички во РМ што го имаат 3D Secure стандардот (VbV и MC SecureCode), кој овозможува извршување интернет-трансакции со високо ниво на безбедност насекаде во светот. Дознајте повеќе за предностите на VCAS 3D Secure на следниов  линк.

2. Можност за плаќање на РАТИ БЕЗ КАМАТА кај повеќе од 1.000 реномирани продажни места

3. Минимално месечно плаќање од само 5% од вкупниот долг
4. Бескаматен грејс период до 50 дена за трансакциите направени во трговската мрежа
5. Без провизија при плаќање во трговија
6. Без депозит, без жиранти, без административна забрана, без меница
7. Брза и едноставна процедура на аплицирање во филијалите на СБ
8. Многубројни поволности во светот обезбедени од платежната асоцијација VISA, специјално за корисниците на VISA GOLD кредитните картички

 
Валута
МКД (денарски кредитен лимит)
 
Кредитен лимит
•  Максимум 600.000 денари во зависност од примањата (максимум до 5 плати)
 
Период на важност
•  2 години за првото издавање
•  3 години при обновување на картичката

Каматни стапки годишни променливи

10.13% - за клиенти што платата ја примаат или ќе почнат да ја примаат во Стопанска банка АД – Скопје

11.25% - за клиенти што платата ја примаат преку друга банка

Каматата се пресметува само за искористениот износ

0% каматна стапка на трансакциите на рати без камата (се додека ратите не доспеат за плаќање)

 

Годишно членство
Бесплатна VISA Gold кредитна картичка за првата година за основната и до 2 дополнителни картички за сите клиенти.

СБ ексклузив клиентите добиваат ослободување годишната членарина

По истекот на првата година, сите клиенти добиваат можност за целосно или делумно ослободуваше од трошокот за членарина, во зависност од обемот на користење на картичката и/или останатите прозиводи на Стопанска банка.

Доколку клиентот во текот на последните 12 месеци доцнел повеќе од 45 дена во отплатата на месечните минимални обврски, банката ќе наплати 1500 МКД годишна членарина (1000 МКД за секоја од дополнителните картички).

Сите останати клиенти се квалификуваат за некои од следниве основи за попусти во годишната членарина:


0 МКД односно целосно ослободување од годишната членарина добиваат корисниците кои исполнуваат било кој од следниве услови (попусти):

  • Годишен промет од мин. 90.000 МКД направен со основната или дополнителните картички во трговската мрежа во земјата или странство (вклучително и интернет прометот)
  • Корисник на станбен кредит или кредит со обезбедување од СБ
  • Картичката е издадена врз основа на залог депозит
  • Корисникот на картичката е СБ ексклузив клиент

300 МКД членарина за клиентите кои се приматели на пензија во СБ и се корисници на сервисот за електронска (e-mail) достава на месечните прегледи за картичката

450 МКД членарина за клиентите кои се приматели на пензија во СБ, а месечните прегледи ги добиваат по пошта

650 МКД членарина за клиентите со или без плата во СБ и се корисници на сервисот за електронска (e-mail) достава на месечните прегледи за картичката

790 МКД членарина за клиентите со или без плата во СБ, а месечните прегледи за картичката ги добиваат по поштаПровизија за подигнување готовина од банкомати и од шалтери

Подигање на готовина од шалтери и банкомати (АТМ-и) на Стопанска банка АД - Скопје
Подигање готовина од АТМ-и и шалтери на други банки во земјата и странство
Од шалтери на СБ Од банкомати (АТМ-и) на СБ 100 денари + 3% од износот на трансакцијата
5% (но не помалку од 100 денари) •  2% од износот на трансакцијата

 

ПРОМО КЕШ

Промотивно! Повлекување готовина без провизија од банкоматите на СБ секој последен викенд во месецот до крајот на 2017 година.

Месец Промо Викенд
Јануари 27.01 - 29.01.2017
Февруари 24.02 - 26.02.2017
Март 24.03 - 26.03.2017
Април 28.04 - 30.04.2017
Мај 26.05 - 28.05.2017
Јуни 23.06 - 25.06.2017
Јули 28.07 - 30.07.2017
Август 25.08 - 27.08.2017
Септември 29.09 - 01.10.2017
Октомври 27.10 - 29.10.2017
Ноември 24.11 - 26.11.2017
Декември 29.12 - 31.12.2017

 

Користење интернет 

Visa Gold кредитната картичка може да се користи на домашни и на странски интернет сајтови за извршување e-трговија со високо ниво на безбедност.


НАЧИН НА ОТПЛАТА
За сите кои платата/пензијата ја земаат преку СБ, или имаат тековна сметка во Стопанска банка:

•  Можност за воспоставување на траен налог од тековната сметка за безгрижна отплата
•  Можност за плаќање преку i-bank услугите на СБ
•  Минимален износ за плаќање 5% - од искористениот износ на сите доспеани трансакции направени со картичката + пресметаната камата
 

МОЖНОСТ ЗА КУПУВАЊЕ НА РАТИ БЕЗ КАМАТА
•  Можност за купување на еднакви месечни рати БЕЗ КАМАТА кај повеќе од 1.000 трговци партнери на Стопанска банка (Нептун, Техномаркет, АМЦ, Пеко, Студио модерна, СЕТ, Симпо и многу други)
•  Можност за купување на 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 18, 24, 36 и 48 рати во зависност од договорот со трговецот
•  Вкупниот износ на трансакцијата на рати треба да е во рамки на кредитниот лимит што е на располагање, а ратите достасуваат како фиксни износи за плаќање, без камата, секој месец во зависност од избраниот број на рати и се вклучуваат во минималниот износ на плаќање со 5% од достасаната рата 

•  Важи само кај тие трговци што склучиле Договор за соработка со СБ за плаќање на рати без камата (преземајќи го трошокот за каматата на клиентите). 

 

Рок на плаќање
20 дена од денот на завршувањето на месечниот кредитен циклус на картичката

Кредитни критериуми
 •  Физички лица, Државјани на Р.Македонија
•  Возраст од 20 до 67 години на денот на поднесување на барањето за кредитна картичка
•  Минимални месечни примања од 40.000 денари

Потребни документи
1.  Пополнето барање за VISA GOLD кредитна картичка
2.  Фотокопија од важечка лична карта,
3.  За клиенти кои земаат плата/пензија во СБ, само извод од трансакциска сметка за последните три месеци

За клиенти што не земаат плата во СБ, потврда за редовно вработување, заверена и потпишана од овластените лица кај работодавецот (не постара од 30 дена) а по потреба и други документи за доказ за висина на месечни примања. Вработените кои платата не ја примаат во СБ и работат во приватни фирми кои не се акционерски или државни/јавни установи потребно е да достават и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последниот месец.

4. Друга документација по барање на банката.


АПЛИЦИРАЊЕ
За аплицирање имате неколку можни варијанти:
• Аплицирајте веднаш преку Интернет тука.
• Отпечатете го барањето, пополнете го и доставете го во најблиската експозитура на Банката или
• Во продажните места со кои Банката има склучено договор за соработка за аплицирање за Visa картички

За интегриран преглед на карактеристиките на VISA Gold кредитна картичка притиснете тука.

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
 24 часа Контакт Центар (02) 3100 109, кој е на располагање секој ден во неделата за сите ваши прашања и потреби, вклучително и за блокирање на изгубени или украдени картички

Печати