Купување на рати без камата

Со кредитните картички од Стопанска банка АД – Скопје кај определен број на Трговци можете да го купувате тоа што ви е потребно на рати без камата – цената на производот останува иста!

Бројот на рати го договарате при купувањето со Трговецот односно неговиот претставник кој ќе ве информира за производите што се достапни за купување на рати и цената на производот.

Листата на трговци кај кои е овозможено купување на рати без камата можете да ја погледнете тука.

Печати