Термински план, трошоци и провизии

 

Плаќањата преку e-banking системот за физички лица на сметки во Банката се БЕСПЛАТНИ, а правните лица го користат системот со значајно намалени тарифи.

1. Термински план и провизии за плаќања за физички лица во работни денови:

 

  начин на плаќање

од понеделник
до петок

сабота провизија
Кон други банки 1 МИПС од 07:45 до 16:20 часот /
 100,00 денари                    
2 КИБС до 10.000 од 07:45 до 14:20 часот /
 9,00 денари                    
2 КИБС над 10.000 од 07:45 до 14:20 часот /
 12,00 денари                    
Кон СБ 3 Интерен од 07:45 до 18:00 часот од 07:45 до 13:00 часот  Без провизија 
Надоместокот за издавање/реиздавање на OTP токен
Без провизија доколку клиентот направи 10 трансакции во првите 6 месеци. Во спротивно ќе биде наплатен износ од 300денари
Печати