Термински план, трошоци и провизии

 

Плаќањата преку e-banking системот за физички лица на сметки во Банката се БЕСПЛАТНИ, а правните лица го користат системот со значајно намалени тарифи.

1. Термински план и провизии за плаќања за физички лица во работни денови:

 

  начин на плаќање

од понеделник
до петок

сабота провизија
Кон други банки 1 МИПС од 07:45 до 16:20 часот /
 100,00 денари                    
2 КИБС до 10.000 од 07:45 до 14:20 часот /
 9,00 денари                    
2 КИБС над 10.000 од 07:45 до 14:20 часот /
 12,00 денари                    
Кон СБ 3 Интерен од 07:45 до 18:00 часот од 07:45 до 13:00 часот  Без провизија 
Надоместокот за издавање/реиздавање на OTP токен
Без провизија доколку клиентот направи 10 трансакции во првите 6 месеци. Во српотивно ќе биде наплатен износ од 300денари

 

2. Термински план и провизија за плаќања за правни лица во работни денови:

 

Платен систем Од понеделник до петок Во сабота провизија
Интерен систем на СБ од 07:45 до 18:00 часот од 07:45 до 13:30 часот

1-10.000 ден.

7,00 ден. по налог

над 10.000 ден

11,00 ден. од налог

КИБС од 07:45 до 14:20 часот /

1-10,000 ден.

13,00 ден. по налог

над 10.000 ден

18,00 ден. од налог

МИПС од 07:45 до 16:20 часот /

100,00 ден. по налог

Трансфер на плата ПП53 од 07:45 до 14:00 часот /

Интерен

4,00 ден. по налог

КИБС

12,00 ден. од налог

Надоместокот за издавање на дигитален сертификат на USB токен

 

1.200,00 денари

Водење на сметка (за корисниците на e-banking се наплаќа само овој трошок месечно без оглед на активноста на сметката) 200,00 денари месечно

Печати