КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

 

Телефонско банкарство


Телефонско банкарство е сервис достапен 24 часа на ден  на телефонскиот број од контакт центарот (02) 3100 109.

Искористете ја можноста да бидете постојано на линија со Стопанска банка, за брзо и едноставно реализирање на секојдневните банкарски потреби:

 

• Пренос на средства од сметка на сметка

• Плаќање на секаков вид на сметки како и рати за кредити и картички

• Проверка на состојба на сметки, картички, депозити и сл.

• Промена и регистрација на ПИН за phone bankinkg

• Консултација со агент и многу други услуги.

 

Печати