e-com image

Тарифи

 

Известување

Стопанска банка, во примена од 01.12.2016 изврши ажурирање на тарифата за трошоци и надоместоци за физички лица, при што воведе нови надоместоци и укина некои од постојните.

За детален увид во актуелните трошоци и надоместоци користете ги линковите подолу или обратете се во Филијалите на Банката или во 24/7 Контакт Центарот (02) 3100 109

 

Печати