КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Станбен кредит од Стопанска банка АД - Скопје

Добредојдовте дома!

 

Има причина зошто секој трет станбен кредит е од Стопанска банка. Искористете ги флексибилните услови, резултат на долгогодишното искуство и традиција:

  • Гарантирани каматни стапки за првите 3 до 5 години
  • До 30 години рок на отплата
  • Можност како обезбедување да се остави имотот што се купува
  • Можност за рефинансирање на станбени кредити од други банки

 

Барање за станбен кредит

 

Online апликација

 

Практични совети при купување на сопствен дом

 

Информација за постојани корисници на кредитни производи.

Печати