КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

 

24.11.2010Јавен повик за учество на 25та седница на Собрание на акционери


Врз основа на член 27 од Статутот на Стопанска Банка АД – Скопје (С.О. Бр. 190/30.07.2010 година, пречистен текст), Надзорниот одбор на Стопанска Банка АД – Скопје, на седницата одржана на 29.10.2010 година, донесе Одлука за свикување на 25-та седница на Собранието на акционери на Стопанска Банка АД – Скопје (Н.О. бр. 1853/29.10.2010 година).


 

28.10.2010
I-bank нови услуги од Стопанска банка


 Ни претставува особено задоволство да ви ги презентираме новитетите кои Банката за првпат ги воведува не само во своето работење туку и на македонскиот пазар.

 

24.11.2010

 

25.10.2010 Соопштение за резултати од спроведување на план за зголемување на капиталот на НБГ


Националната банка на Грција С.А. известува дека во месец октомври успешно го зголеми акционерскиот капитал преку продажба на хартии од вредност на своите постојни акционери на финансиските пазари.

 

21.10.2010Државен празник, сабота 23.10.2010

Почитувани клиенти,

Ве известуваме дека на ден 23.10.2010г. (сабота) државен празник, филијалите на
Стопанска банка АД – Скопје нема да работат.

 

 

18.10.2010Мајки

 Како неразделен дел од општеството во кое работи и се развива, Стопанска банка АД – Скопје продолжува да допринесува за културниот живот во Македонија.


Печати