КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

 

ПРОДАЖБА НА ИМОТ ОД ХИПОТЕКИ

 

Општина/Град Подвижен/Недвижен имот

Подвижен/Недвижен имот Станбен/Деловен простор Општина/Град
Подвижен Кавадарци
Недвижен Деловен Радовиш
Недвижен Деловен Неготино
Подвижен Кавадарци
Недвижен Станбен Струмица
Недвижен Опрема, возила, други подвижни предмети и земјиште Охрид
Недвижен Деловен Ресен
Недвижен Неготино
Подвижен Неготино
Недвижен Деловен Битола
1 2 3 ... 13 >>
Печати