КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

 

ПРОДАЖБА НА ИМОТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА БАНКАТА

 

 

Дирекција за управување со имот

Тел. (02) 3295 280

Факс. (02) 3295 455

Општина/Град Подвижен/Недвижен имот

Подвижен/Недвижен имот Станбен/Деловен простор Почетна цена Ден на јавно наддавање Општина/Град
Недвижен Деловен 2000000.00 EUR 01.01.2006 Радовиш
Недвижен Станбен 23000.00 EUR 01.09.2016 Струга
Недвижен Деловен 107000.00 EUR 01.09.2016 Кичево
Недвижен Деловен 350000.00 EUR 01.09.2016 Тетово
Недвижен Станбен 100000.00 EUR 01.10.2015 Скопје
Недвижен Деловен 215000.00 EUR 01.09.2016 Крушево
Недвижен Деловен 750000.00 EUR 01.09.2016 Струмица
Недвижен Деловен 1951000.00 EUR 16.11.2016 Скопје
Печати