КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

 

ПРОДАЖБА НА ИМОТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА БАНКАТА

 

 

Образец ИП (Недвижен и движен имот наменет за продажба) - 31.01.2018

 

 

Дирекција за управување со имот

Тел. (02) 3295 280

Факс. (02) 3295 455

Општина/Град Подвижен/Недвижен имот

Подвижен/Недвижен имот Станбен/Деловен простор Почетна цена Ден на јавно наддавање Општина/Град
Недвижен Деловен 1650000.00 EUR 01.01.2006 Радовиш
Недвижен Станбен 23569.00 EUR 01.09.2016 Струга
Недвижен Деловен 115913.00 EUR 01.09.2016 Кичево
Недвижен Деловен 328163.00 EUR 01.09.2016 Тетово
Недвижен Деловен 1950000.00 EUR 16.11.2016 Скопје
Недвижен Станбен 92484.00 EUR 01.10.2015 Скопје
Недвижен Деловен 704000.00 EUR 01.09.2016 Струмица
Печати