03.11.2011

 

Над 5 тони облека собрани на хуманитарната акција на вработените од Банката

 

На хуманитарната акција „да штедиме заедно“ реализирана во соработка со Црвен Крст Македонија, вработените на Банката демонстрираа висок морал, заедништво и докажаа дека во Банката се одгледува не само дух за супериорност во деловното работење туку и огромно внимание се посветува и на општеството во кое живееме.

Преземете извештај од хуманитарната акција.

 

Стопанска банка АД - Скопје

На ваша страна