24.04.2015

 

 

Известување за воведување единствена ж-ро сметка за уплати кон Стопанска банка

 

 

Почитувани,

Ве известуваме дека поради воведување на централизација на уплатите и автоматизација во раскнижување на изводот на 31.03.2015 година се затвараат жиро сметките на филијалите на Стопанска Банка АД Скопје наведени подоле. Сите уплати кон Стопанска Банка АД Скопје кои сте ги вршеле на овие сметки, почнувајќи од 01.04.2015 година треба да ги извршувате преку сметката 200000000099029.

Жиро сметки на филијалите кои се затвараат:

  


000200000000003775 
000200000000005812 
000200000000006394 
000200000000007946 
000200000000008431 
000200000000009013 
000200000000010565 
000200000000011050 
000200000000012602 
000200000000016870 
000200000000017355 
000200000000018907 
000200000000019489 
000200000000020071 
000200000000021526 
000200000000022011 
000200000000023660 
000200000000024145 
000200000000025794 
000200000000026279 
000200000000027831 
000200000000030450 
000200000000031032 
000200000000032584 
000200000000033069

 

 

Со почит,

Стопанска банка АД Скопје

На Ваша страна