18.04.2013

 

Соопштение за јавност

 

Почитувани клиенти,

Ве известуваме дека денес поради техничка интервенција од страна на Македонски Телеком на јавната комуникациска мрежа во центарот на Скопје, можно е да има кратки прекини на телефонските линии на Контакт Центарот на Банката, неколку телефонски линии како и дел од лините на ПОС терминалите на Банката.

Одговорните служби во Банката и во Македониски Телеком ги превземаат сите неопходни мерки потенцијалните прекини да бидат што е можно пократки.
Интервенцијата ќе се изведува во периодот од 07:00 до 13:00часот.

Стопанска банка АД - Скопје

На ваша страна