31.10.2011г.

 

Час за штедење во Стопанска банка АД - Скопје по повод Светскиот ден на штедењето

Почитувани,

 

Денес, по повод Светскиот ден на штедењето, во повеќе филијали на Стопанска банка, ученици од неколку основни училишта во Скопје имаа можност да присуствуваат на едукативен час по штедење. Штедењето е процес и стекнување на навика за штедење уште од најмалата возраст.

 

Стопанска банка АД - Скопје

На ваша страна