29.11.2016

 

Соопштение за јавност за 30.11.2016

 

Ве известуваме дека заради одржување на континуитет на активностите спрема своите клиенти како и обезбедување на непречено завршување на проектот за унапредување на информациониот систем на Банката, кој е во тек,  Стопанска банка АД – Скопје на ден 30.11.2016 ќе ги нуди своите услуги во рамки на редовното работно време.

 

Воедно, Банката ги поддржува своите вработени кои сакаат да  учествуваат во активностите по повод „Денот на дрвото“.

 

Стопанска банка АД - Скопје

На ваша страна