20.03.2017

 

Известување за анкетата за микро и мали претпријатија.

 

Почитувани клиенти, поради зголемениот интерес, го продолжуваме рокот за одговори на нашата анкета за микро и мали претпријатија заклучно со 31/03/2017. Извлекувањето за наградите ќе биде на 4-ти април и истите ќе бидат известени преку e-mai и на нашата веб страна.

 

На ваша страна

Стопанска банка АД - Скопје