2.12.2010НБГ го зголеми акционерскиот капитал - Интервју со Диомидис Николетопулос, Нова Македонија 02.12.2010г.


НБГ го зголеми акционерскиот капитал - Интервју со Диомидис Николетопулос, Нова Македонија 02.12.2010г.