04.05.2015

 

 

Стопанска банка АД - Скопје ги намали каматните стапки на депозитите 

 

 

Стопанска банка АД - Скопје ги намали каматните стапки на депозитите. Новите каматни стапки се во примена од 01.05.2015 година.

Каматните стапки на депозитите за правни лица се намалени во просек за 0,60 процентни поени, додека пак стапките на депозитите за физички лица се намалени во просек за 0,20 процентни поени.

Новите каматни стапки на депозитите се однесуваат на постојните и новосклучени договори за депозити.

 

Стопанска банка АД - Скопје

На ваша страна