09.06.2015

 

Известување за прекин поради надградба на систем

 

Почитувани клиенти,

Поради надградба на системот во банката, во периодот од 23:00 часот се до 04:00 часот, се очекуваат краткотрајни прекини на одредени сервиси на банката. Прекините очекуваме да бидат во интервал од 5 до 20 мин. Сервисите за кои се однесуваат овие прекини се e-banking сервисот, Call Centar, GPRS POS терминалите и конективноста со VISA Net (Виза картички). Ви благодариме на разбирањето.

 

Стопанска банка АД - Скопје

На ваша страна