24.06.2011

Интервју со г. Глигор Бишев, Генерален извршен директор и Претседател на Управен Одбор на Стопанска банка

Капитал, 24.06.2011