15.08.2012

 

Интервју со Д-р Глигор Бишев, Претседател на Управен Одбор на Стопанска банка АД - Скопје, Економија и Бизнис

 

За пристап до интервјуто кликнете тука.