23.12.2013

 

Интервју со Диомидис Николетопулос, Генерален извршен директор на Стопанска банка АД - Скопје, Дневник 

 

Интегралното интервју можете да го најдете тука.