19.08.2014

 

Најава за редизајн на e-banking платформата

 

Почитувани корисници,

 

 

Банката изврши прилагодување на дизајнот на e-banking платформата без притоа да ги промени функционалностите на системот кој го познавате и користите. Промените се однесуваат единствено на подобрен и помодерен изглед како и подобрен изглед на дел од извештаите.Се надеваме дека новиот дизајн ќе ви биде подобар за користење и дека ќе наидете на разбирање доколку во преодниот период настанат кратки прекини во работењето.

Со почит,

 

Стопанска банка АД – Скопје

На ваша страна