19.10.2016

 

 

Соопштение за неработен ден, Ден на македонската револуционерна борба

 

Почитувани клиенти,

Ве известуваме дека по повод престојниот државен празник – Ден на македонската револуционерна борба, филијалите на Стопанска банка АД –Скопје нема да работат на
24.10.2016 (понеделник).

 

На располагање ги имате i-bank услугите достапни преку телефон, m-banking, e-bankingи банкоматитена СБ, како и партнерите од трговската мрежа кои ги прифаќаат картичките од Стопанска банка.

Вработените и менаџментот на Банката ви го честитаат празникот!

 

Стопанска банка АД - Скопје

На ваша страна