3D_Secure_slika_za_web

Кредитни картички за население

 

ПРЕГЛЕД НА КАМАТНИ СТАПКИ НА КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ НА СТОПАНСКА БАНКА

со важност од 01.01.2014

Категорија на клиенти

Клиенти со плата во СТБ

Останати клиенти

Валута

МКД

МКД

Номинална годишна каматна стапка

10.13% 
11.25%
Печати