Каматни стапки

 

Годишната стапка на вкупните трошоци ги вклучува износот на главницата, каматата како и износот на пресметаните административни трошоци.

 

Каматни стапки за население


Кредити за население

 

 

Кредитни картички

Каматните стапки може да ги погледнете тука.

 

Депозити за население

Каматните стапки може да ги погледнете тука.

Модел за утврдување на променливи каматни стапки тука.

 

Каматни стапки за правни лица


Кредити за правни лица

 

 

Депозити за правни лица

Каматните стапки може да ги погледнете тука.


Печати