КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

DOWNLOAD НА КОМПОНЕНТИ

 

Корисниците на OTP токен немаат потреба од инсталација и download на компоненти. Следните линкови се од важност за корисниците кои своите плаќања ги вршат користејќи сертификат на USB токен. Изберете ја соодветната верзија на потребниот програм во согласност со Вашите системски можности и оперативниот систем кој го користите.

 

1. Компонента за потпишување на налози:

» StbXmlSignatureInstall.msi
 

2. Софтвер за менаџирање на Aladdin USB-token :

 

За корисниците на нов сертификат на USB токен:    

 

 

За корисниците на постари верзии на сертификати на USB токен:

 

 

 

 

 

 


СТРУКТУРА НА txt-File ЗА ЕКСПОРТ И ИМПОРТ НА ПОДАТОЦИ

» Документ за импорт на податоци за налози за плаќање

» Документ за експорт на извод

Печати