DOWNLOAD НА КОМПОНЕНТИ

 

Корисниците на OTP токен немаат потреба од инсталација и download на компоненти. Следните линкови важата за корисниците на USB токен и CD сертификат.

 

- Компонента за потпишување на налози за WEB корисници на Windows оперативни системи:

» StbXmlSignatureInstall.msi (805 KB)

- Софтвер за менаџирање на Aladdin USB-token :

     Windows 2000/ Windows XP (32-bit and 64-bit):

» PKIClient-x32-4.5_signed.msi (10.4 MB)

     Windows Vista (32-bit):

» PKIClient-x32-4.55.msi (11 MB)

     Windows Vista (64-bit): l

» PKIClient-x64-4.55.msi (18.3 MB)

     Windows 7, Windows 8 (32-bit):

» PKIClient-x32-5.1-SP1.msi (12 MB)

     Windows 7, Windows 8 (64-bit):

» PKIClient-x64-5.1-SP1.msi (20.6 MB)

 
СТРУКТУРА НА txt-File ЗА ЕКСПОРТ И ИМПОРТ НА ПОДАТОЦИ

» Документ за импорт на податоци за налози за плаќање

» Документ за експорт на извод

Печати