КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

DOWNLOAD НА КОМПОНЕНТИ

 

Следните линкови се од важност за корисниците кои своите плаќања ги вршат користејќи дигитален сертификат на USB токен. Едноставна и брза инсталација која може да се користи на сите верзии на Windows оперативниот систем.

 

1)      Доколку користите ePass 2003 token (токен издаден по Септември 2015) фајлот за инсталација преземете го тука.

 

 

 

2)      Доколку користите eToken (токен издаден до Септември 2015) фајлот за инсталација преземете го тука.

 

Печати