КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

Брокерски услуги


Остварете поголем принос од вишокот Ваши средства!

Бидете поактивни на пазарот на капитал!

Барате едноставни, брзи и доверливи услуги за хартии од вредност?

Печати