КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ:
СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

 

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР (02) 3100 109

 

адреса:
11 Октомври 7, 1000 Скопје, Република Македонија

факс:
+ 389
(02) 3114 503 

e-mail:
kontaktcentar@stb.com.mk

 

РЕГИОНАЛНИ БИЗНИС ЦЕНТРИ НА СТОПАНСКА БАНКА

 

Со цел да биде поблиску до своите коминтенти, Стопанска банка АД - Скопје направи реорганизација од која произлегоа 3 регионални бизнис центри кои за задача имаат да нудат финансиски совети и поддршка за бизнис заедницата во регионот во кој работат. Со висококвалификуван кадар специјално обучен за работа со мали и средни компании регионалните бизнис центри можете да ги најдете во: 

 

СКОПЈЕ

Централа на Стопанска банка

бул. 11 октомври бр.7, ГТЦ 

Телефон: (02) 3295 555

Работно време: пон - петок 8:30 до 16:30

 

 

БИТОЛА

Ул. Маршал Тито б.б. 

Телефон: (047) 222 247, лок.116 и 115

Работно време: пон - петок 8:30 до 16:30

 

 

СТРУМИЦА

ул. Ленинова бр. 19

Телефон: (043) 348 403

Работно време: пон - петок 8:30 до 16:30

Печати