3D_Secure_slika_za_web

Автомобилски кредит

ПРЕГЛЕД НА ГОДИШНИ СТАПКИ НА ВКУПНИ ТРОШОЦИ НА АВТОМОБИЛСКИ КРЕДИТИ                

Категорија на клиенти
Клиенти со плата/пензија во СБ
Останати клиенти
Валута
EУР
EУР 
Номинална годишна каматна стапка
6.86%
7.62%
Период на отплата (во месеци) 48 84 
48
84
Годишна СВТ
7.65%
7.43%
8.47%
8.24%
Печати